Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2 trang 103 sgk toán 11

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm qb) Biết q = img, u4 = img. Tìm u1c) Biết u1 = 3, q = -2. HỎi số 192 là số hạng thứ mấy?Hướng dẫn giải:Trong bài này ta áp dụng công thức tinh số hạng tổng quát un = u1.qn-1, biết hai đại lượng, ta sẽ tìm đại lượng còn lại:a) q = 3.b) u1 = imgc) Theo đề bài ta có un = 192, từ đó ta tìm được n. Đáp số: n =7

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính