Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.13. Hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích q1 = +16.10-8 C và q2  = - 9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.Hướng dẫn giải.Đặt AC = r1 và BC = r2 . Gọi img  và img lần lượt là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra ở C (Hình 3.4).img= 9.105 V/m (Hướng theo phương AC).img = 9.105 V/m (Hướng theo phương CB).Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên hai vectơ  img  và img vuông góc với nhau.Gọi img là vectơ cường độ điện trường tổng hợp :      img = img + img  =>  img V/m.Vectơ img làm với các phương AC và BC những góc 450 và có chiều như hình vẽ.               img               

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog