Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 12 trang 90 sgk hoá học 10

Bài 12. Hòa tan 1,39g muốiBài 12. Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng.Lời giải:img = img =0,005 mol = img10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +  8H2O10 mol      2 mol0,005mol  → 0,001 molimg = img =0,01 lít.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính