Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ ...12. Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).Hướng dẫn.Áp dụng công thức: ε = hf = h.imgVới λ= 0,75 μm thì εd = h.img =  6,625.10-34 img = 26,5.10-20 J.Với  λ= 0,55 μm thì ε= h.img =  6,625.10-34 img = 36,14.10-20 J.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Duck hunt