Teya Salat

Bài 10 trang 90 sgk hoá học 10

Bài 10. Có thể điều chếBài 10. Có thể điều chế MgCl2 bằng :- Phản ứng hoá hợp- Phản ứng thế- Phản ứng trao đổi.Viết phương trình hoá học của các phản ứng.LỜI GIẢIĐiều chế MgCl2 bằng :- Phản ứng hoá hợp : Mg + Cl2 —-> MgCl2- Phản ứng thế :  Mg + CuCl2 —-> MgCl2 + Cu- Phản ứng trao đổi : Mg(OH)2 + 2HCl —-> MgCl2 +  2H2O.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính