The Soda Pop

Bài 10 trang 60 sgk hình học 10

Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300mHai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m.TỪ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ta nhìn chiều cao AB của tháp dưới các góc img  = 350 img = 480Tính chiều cao của tháp.Hướng dẫn :Ta có: AQ = ABcot480 AP = ABcot350 QP = AB(cot350 - cot480) img=> AB =  img ≈ imgTính được AB ≈ 568,50m

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính