XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 97 sgk toán 11

Bài 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:Bài 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:a) un = 5 - 2n;                         b) un = img - 1;c) un = 3n            ;                         d) un = img Hướng dẫn giải:

a) Với mọi n ε  N*  , un+1 - un = -2 

Vậy dãy số là cấp số cộng của u1 = 3 và công sai d = -2.

b) Với mọi n ε  N*  , un+1 - un = img - 1 - (img - 1) = img.

Vậy dãy số là cấp số cộng với u1 = -img và d = img.

c) Ta có un+1 - un = 2.3n , đó không là hằng số (phụ thuộc n), vậy dãy số k phải là cấp số cộng.

d) Với mọi n ε  N*  , un+1 - un =  img

 

Vậy dãy số là cấp số cộng có u1 = 2, d = img.

 

 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính