Bài 1 trang 92 sgk toán 11

Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quátBài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức:a) un = img;                                  b) un = imgc) un = img;                                d) un = imgHướng dẫn giải:a) Năm số hạng đầu của dãy số là u1 = 1; u2 = imgimgb) Năm số hạng đầu của dãy số là imgc)  Năm số hạng đầu của dãy số là                     u1 = 2; imgd) Năm số hạng đầu của dãy số là                      img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Insane