XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 74 sgk hóa học 10

Số oxi hóa của nitơ ...1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO-2 , và HNOlần lượt là:A. +5, -3, +3.B. -3, +3, +5C. +3, -3, +5D. +3, +5, -3.Hướng dẫn giải:Đáp án: B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính