Bài 1 trang 70 sgk địa lí 9

Xác định trên hình 17.1 vị trí của các mỏ: than, sắt, mangan, thiếc, bôxít, apatit, đồng, chì, kẽm.1. Xác định trên hình 17.1 vị trí của các mỏ: than, sắt, mangan, thiếc, bôxít, apatit, đồng, chì, kẽm.Trả lời+ Than: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn+ Sắt: Thái Nguyên, Yên bái, Hà Giang+ Mangan: Cao Bằng, Tuyên Quang+ Bô xít: Cao Bằng, Lạng Sơn+ Apatit: Lào Cai+ Đồng: Lào Cai, Sơn La+ Chì – Kẽm: Bắc Cạn

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

The Soda Pop