Duck hunt

Bài 1 trang 6 sgk toán 9 - tập 1

Bài 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúngrnrn121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.Bài 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.Hướng dẫn giải:√121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.√144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.√169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.√225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.√256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.√324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.√361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.√400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính