Duck hunt

Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Phát biểu định nghĩa của lực1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?Hướng dẫn:Học sinh tự làm.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính