pacman, rainbows, and roller s

Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?Bài 1. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?A. 3;B. 4;C. 5;D. 6.Hướng dẫn giải:Chọn C. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính