XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng imgimg.Hướng dẫn giải:img ⊥img   =>   img  = 0img = -imgimg = |-img|. |img|Ta có: CB= a√2;  img = 450 Vậy   img = -imgimg = -|img|: |img|. cos450 =  -a.a√2.img=> img =  -a2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính