Disneyland 1972 Love the old s

Bài 1 trang 44 sgk Hóa học 12

Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãyBài 1. Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãyA. amoniac < etylamin < phenylamin.B. etylamin

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính