Old school Easter eggs.

Bài 1 trang 40 sgk Vật lí 9

Bài 1. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cương độ là 341mA.Bài 1.  Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cương độ là 341mA.a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng ma bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng cảu công tơ điện.GỢI Ý CÁCH GIẢIa) Tính điện trở Rđ của bóng đèn.Tính công suất P của bóng đènb) Tính điện năng A mà bóng đèn tiêu thụ.Tính số đếm N của công tơ điện.Trả lời:a) Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức R = img  = img = 645 ΩCông suất của bóng đèn khi đó là  P = UI = 220. 0,341 = 75W.b) Điện năng mà bonhs đèn tiêu thụ trong 30 ngày, mỗi ngày 4 giờ là:A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 JMỗi số đếm của công tơ điện là 1 kWh, nên muốn tìm số đếm tương ứng của công tơ điện ta phải tính điện năng theo đơn vị kWh.Khi đó A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWhVậy số đếm tương ứng của công tơ điện là 9 số.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính