XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 208 sgk vật lí 12

So sánh năng lượng liên kết..1. So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân imgHướng dẫn:Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân img  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính