Bài 1 trang 18 sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục sốBài 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục sốa) [-3;1) ∪ (0;4];b) (0; 2] ∪ [-1;1);c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);d) (-1; img) ∪ [-1; 2) e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).Hướng dẫn giải:a) [-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]imgb) (0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]imgc) (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)imgd) e) Bạn tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Easter eggs.