XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 179 sgk vật lý 11

Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.Bài 1. Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính