Insane

Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệtCó thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?Hướng dẫn giải:Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSO4, các kết tủa này đều tan trong các axit mạnh.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính