Old school Easter eggs.

Bài 1 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Phát biểu định nghĩa nội năng.1. Phát biểu định nghĩa nội năng.Bài làm.Học sinh tự làm.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính