XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 17 sgk địa lí 9

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta ?1. Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta ?Trả lời.+ Còn nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làmNăm 2005:- Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 5,3%- Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 9,3%+ Nguồn lao động là vốn quý của quốc gia, nếu không sử dụng hết sẽ vừa gây lãng phí, vừa gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, ổn đinh xã hội 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính