Bài 1 trang 149 sgk hóa học 8

Làm bay hơi 60 g1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.Bài giải:Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gamVậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m - 60) gamKhối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:mctimg = img ⇔ 15 . m =18(m - 60)⇔ 15m =18m - 1080⇔ 3m =1080⇔ m =360 gamVậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


LTU
vậy còn 100 sao ko nhân
Vào lúc : 19:24:15 21/04/2016
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Insane