XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 145 sgk hóa học 8

Bằng cách nào có được 200 g1. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ?A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.Tìm kết quả đúng.Câu B đúng 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính