XtGem Forum catalog

Bài 1 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :  FeS2 img Fe2Oimg FeCl3 img Fe(OH)3 img Fe2O3 img  FeO  img  FeSO4  img FeHướng dẫn.Học sinh tự làm

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính