Pair of Vintage Old School Fru

Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12

Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121Hướng dẫn giải:± i√7 ;        ± i2√2 ;       ± i2√3;      ± i2√5 ;      ± 11i  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính