XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 137 sgk Vật lý lớp 12

Quang phổ vạch phát xạ là gì?Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính