Bài 1 trang 111 SGK hóa học 12

Cấu hình electron lớp ngoài cùng...1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm làA. ns1.                                                     B. ns2.C. ns2np1.                                                D. (n-1)dxnsy.Hướng dẫn.Chọn A.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Polly po-cket