80s toys - Atari. I still have

Bài 1 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Chọn câu đúng cho các câu sau:Chọn câu đúng cho các câu sau:A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.B.  Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.D. Clorua vôi không phải là muối .Hướng dẫn giải:Chọn B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính