XtGem Forum catalog

Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột MgCho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

<li>40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g</li>Hướng dẫn giải:Chon CMg + 2HCl  → MgCl2 + H2X mol                x mol     x molFe + 2HCl → FeCl2 + H2Y mol              y mol  y molimg=> x =y =0,25img =0,25 x 95 =23,75gimg =0,25 x 127 =31,75gKhối lượng muối clorua =23,75 + 31,75 =55,5g  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính