XtGem Forum catalog

Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12

<div class="panel-body">

Bài 1.Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

Bài 1. Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.Bảng. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vật lí và hoá học tới sinh vật

<table>

<tbody>

<tr>

<td>

Nhân tố sinh thái (đơn vị)</td>

<td>

Ảnh hưởng của nhân tỏ sinh thái</td>

<td>

Dụng cụ đo</td>

</tr>

<tr>

<td>

Nhiệt độ môi trường (°C)</td>

<td>

Nhiệt độ ảnh hường tới trao đổi chất và năng lượng, khả năng sinh trưởng, phát triển của sinh vật.</td>

<td>

Nhiệt kế</td>

</tr>

<tr>

<td>

Ánh sáng (lux)</td>

<td>

 </td>

<td>

Máy đo cường độ và thành phần quang phổ của ánh sáng</td>

</tr>

<tr>

<td>

Độ ẩm không khí(%)</td>

<td>

 </td>

<td>

Âm kế</td>

</tr>

<tr>

<td>

Nồng độ các loạikhí: O2, CO2, ... (%)</td>

<td>

....</td>

<td>

Máy đo nồng độ khí hoà tan</td>

</tr>

<tr>

<td>

*</td>

<td>

...</td>

<td>

 </td>

</tr>

<tbody>

</table> Trả lời:

Bảng 35.1. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vật lí và hoá học tới sinh vật

<table>

<tbody>

<tr>

<td>

Nhân tố sinh thái (đơn vị)</td>

<td>

Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái</td>

<td>

Dụng cụ đo</td>

</tr>

<tr>

<td>

Nhiệt độ môi trường(°C)</td>

<td>

Nhiệt độ ảnh hưởng tới trao đổi chất và trao đổi năng lượng, khả năng sinh trưởng và phát triển của sinh vật.</td>

<td>

Nhiệt kế.</td>

</tr>

<tr>

<td>

Ánh sáng (lux)</td>

<td>

Cường độ chiếu sáng và thành phần quang phổ ảnh hưởng tới khả năng quang hợp của thực vật và khả năng quan sát của động vật.</td>

<td>

Máy đo cường độ, thành phần quang phổ của ánh sáng.</td>

</tr>

<tbody>

</table> 

 img

Bài 2. Từ những số liệu trong các ví dụ trên hãy vẽ đồ thị về giới hạn sinh thái của cá rô phi nuôi ở Việt Nam.

Trả lời:- Vẽ đồ thị về giới hạn sinh thái của cá rô phi nuôi tại Việt Nam:Đồ thị thể hiện cá rô phi có giới hạn sinh thái từ 5Cđến 42°c và khoảng thuậnlợi từ 20°c đến 35°c. Học sinh tự vẽ

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính